تماس با ما تماس با ما

سعادت آباد، نرسيده به ميدان کاج، خيابان شهيد ميرحسيني (چهاردهم)، شماره 74

 : آدرس
1997994313
 : کدپستي
22064470 داخلي 3000
 : تلفن تماس
navidi_e@sri.ac.ir

 : پست الکترونيکي

http://www.sri.ac.ir/

 : وب سايت