قوانين و ساعات کتابخانه قوانين و ساعات کتابخانه

آيين‌نامه استفاده از کتابخانه
کتابخانه پژوهشکده تحقيقات فضايي همه روزه (به‌ جز روزهاي پنج‌شنبه و جمعه) در ساعات اداري باز است. مجموعه اين کتابخانه مشتمل بر کتاب‌ها (چاپي و الکترونيکي)، نشريات، پايان‌نامه‌ها، اسناد و مدارک (گزارشات، استانداردها، الزامات و...)، لوح‌هاي فشرده مي‌باشد.
ين منابع عموما در زمينه‌ موضوع‌هاي مرتبط با پژوهشکده و علوم پايه مي‌باشد. مخزن کتاب با سيستم باز اداره مي‌شود و كليه منابع موجود در كتابخانه براساس روش‌هاي استاندارد بين‌المللي؛ رده‌بندي، كدگذاري و سازماندهي شده‌اند و با استفاده از نرم‌افزار جامع كتابخانه‌اي، خدمات بر اساس جستجوي رايانه‌اي به اعضا ارائه مي‌شود.

1 تعريف ها:

پژوهشکده: پژوهشکده تحقيقات فضايي

سازمان: سازمان فضايي ايران

کتابخانه:کتابخانه پژوهشکده تحقيقات فضايي

منابع: هر اثري که اطلاعات معيني بر آن ثبت شده باشد اعم از کتاب‌ها (چاپي و الکترونيکي)، نشريات، پايان‌نامه‌ها، اسناد و مدارک (استانداردها، گزارشات، الزامات و...)، لوح‌هاي فشرده


2 استفاده‌کنندگان:

الف. کارکنان پژوهشکده تحقيقات فضايي

ب. کارکنان سازمان فضايي ايران

ج. اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مراکز علمي کشور

د. دانشجويان

تبصره 1: کتابخانه از امانت دادن منابع به بندهاي (د ، ه) معذور است. اين افراد با ارائه معرفي‌نامه مورد تاييد معاونت پژوهش و فناوري پژوهشکده و رعايت آيين­نامه و مقررات پژوهشکده مي‌توانند در فضاي کتابخانه از مجموعه استفاده نمايند.

تبصره 2:کتابخانه با درخواست و هزينه شخص متقاضي بندهاي (د ، ه) تا 50 صفحه فتوکپي از منابع مورد نياز تهيه مي‌نمايد.


3 رعايت نظم در کتابخانه:

به منظور استفاده هر چه بيشتر از محيط آرام کتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن، استفاده­ کنندگان موظف به رعايت موارد زير مي‌باشند:

3-1 رعايت سکوت مطلق در محيط کتابخانه

3-2 خودداري از خوردن و آشاميدن و استعمال دخانيات

3-3 مطالعه به صورت انفرادي

3-4 عدم استفاده از تلفن همراه در کتابخانه

3-5 قرار دادن کيف و وسايل همراه در قفسه مربوطه در هنگام ورود به کتابخانه


4 عضويت در کتابخانه:

گروه‌هاي زير مي‌توانند به عضويت در کتابخانه پذيرفته شوند:

الف. کارکنان پژوهشکده تحقيقات فضايي

ب. کارکنان سازمان فضايي ايران

4-1 شرايط عضويت گروه (الف ، ب)

کتابخانه پس از دريافت فرم تکميل شده عضويت (پيوست آيين‌نامه) و نيز دريافت مدارک زير به صدور کارت عضويت اقدام خواهد نمود:

4-1-1 فتوکپي آخرين حکم استخدامي

4-1-2 يک قطعه عکس

تبصره 1: مدت عضويت براي اعضاي گروه الف و ب، تا زمان تسويه حساب از پژوهشکده يا سازمان و مدت عضويت اعضاي گروه ج، يک­سال مي‌باشد و در صورت رعايت مقررات کتابخانه قابل تمديد خواهد بود.


5 امانت منابع:

5-1 منابع مرجع شامل واژه­نامه‌ها، دايره‌المعارف‌ها، اطلس‌ها، مجموعه‌هاي قوانين و مقررات، دست‌نامه‌ها [1] ‌، زندگينامه‌ها، پايان‌نامه‌ها، استانداردها امانت داده نمي‌‌شوند.

5-2 نشريات ادواري از قبيل روزنامه‌ها، مجلات تخصصي، بولتن‌ها و سالنامه‌ها امانت داده نمي‌شوند و در صورت نياز کپي مقالات ارائه مي‌شود.

تبصره 1: کتابخانه فقط در صورت داشتن نسخ متعدد از منابع ماده (5-1) و (5-2)، نسبت به امانت دادن آن‌ها به اعضاي گروه الف و ب ماده 4، به مدت 3 روز اقدام مي‌نمايد.

5-3 امانت گيرنده موظف است اقلام امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده عيب و نقص بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد در غير اين صورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف کتابخانه مي‌باشد.

5-4 تعداد منابعي که هر عضو مي‌تواند به طور هم‌زمان به امانت بگيرد براي گروه­هاي الف و ب ماده 4، سه عنوان و براي گروه ج ماده 4، دو عنوان مي‌باشد.

تبصره 1: تعداد منابعي که اعضاي هيئت علمي پژوهشکده مي­توانند به امانت بگيرند، چهار عنوان مي­باشد.

5-5 مدت امانت منابع 15 روز است و منابع مرجع حداکثر 3 روز مي‌باشد.

تبصره 1: در صورتي‌که واحدي منابع را براي استفاده در طرح‌هاي پژوهشکده براي مدت چند ماه نياز داشته باشد، کتابخانه نسبت به تهيه کپي از کتاب اقدام و پس از انجام مراحل ثبت، فهرست­نويسي، رده‌بندي و آماده‌سازي، در اختيار واحد مربوطه قرار خواهد داد. در اين صورت مدت امانت براي منابع کپي شده حداکثر 3 ماه خواهد بود.

تبصره 2: مدت امانت منابع براي اعضاي هيئت علمي پژوهشکده 20 روز مي­باشد.

5-6 متقاضي مي‌تواند در صورت نياز نسبت به تمديد تاريخ امانت منابع اقدام نمايد، مشروط بر آن‌که:

5-6-1 در موعد مقرر جهت تمديد به صورت حضوري يا غيرحضوري به کتابخانه مراجعه نمايد.

5-6-2 منبع مورد نظر قبلا توسط فرد ديگري درخواست نشده و در نوبت رزرو قرار نگرفته باشد.

5-6-3 در صورتي­که منبعي به­طور هم‌زمان مورد تقاضاي دو عضو باشد، به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري فردي که در آن موضوع خاص مشغول تحقيق است در اولويت قرار مي‌­گيرد.

5-7 اگر منبع مورد نياز قبلا به امانت رفته باشد، متقاضي مي‌تواند طي درخواستي در نوبت انتظار قرار گيرد. به محض برگشت منبع مورد نظر به کتابخانه، فرد مذکور مطلع خواهد شد.

تبصره 1: در صورتي‌که با گذشت 48 ساعت پس از اعلام کتابخانه، متقاضي نسبت به امانت منبع مورد نظر اقدام نکند، کتابخانه مجاز است منبع را در اختيار درخواست­کننده بعدي قرار دهد.

5-7-1 متقاضيان مي‌توانند حداکثر براي دو عنوان کتاب در نوبت انتظار قرار گيرند.

5-8 امانت منابع الکترونيکي به صورت فايل Pdf و فقط خواندني با درج واترمارک [2] پژوهشکده تحقيقات فضايي، در اختيار اعضا قرار مي‌گيرد.

5-9 منابع جديدي که وارد کتابخانه مي‌شود تا پايان مراحل فهرست­نويسي، رده‌بندي و آماده‌سازي؛ امانت داده نخواهد شد.


6 تسويه حساب:

کليه اعضا قبل از استفاده از مرخصي‌هاي مطالعاتي، مرخصي‌هاي طولاني مدت، انتقال، بازنشستگي و هرگونه قطع ارتباط استخدامي با سازمان و پژوهشکده، مي‌بايست از کتابخانه برگه تسويه حساب دريافت دارند.


7 جريمه و جبران خسارت:

7-1 به اشخاصي که منابع مورد امانت را در موعد مقرر به کتابخانه عودت ننمايند، در دو مرحله اخطار داده خواهد شد. در صورت عدم توجه، کتابخانه مجاز است به مدت يک ماه پس از برگشت منبع مورد نظر، از امانت مجدد به فرد مذکور خودداري نمايد و در صورت تکرار، کارت عضويت وي را به مدت شش ماه باطل نمايد.

7-2 در صورتي‌که امانت‌گيرنده منبعي را گم کند، بايد عين مدرک و يا ويرايش جديد آن را جايگزين نمايد، هم‌چنين بايد بهاي مراحل آماده‌سازي مجدد آن منبع را به تشخيص رئيس کتابخانه در وجه پژوهشکده بپردازد.

تبصره 1: اگر امکان تهيه کتاب براي امانت گيرنده وجود نداشته باشد، ملزم است بهاي آن را به نرخ روز به اضافه بهاي مراحل آماده­سازي (براي کتاب‌هاي لاتين، هزينه سفارش و حمل با نرخ دلار آزاد نيز اضافه مي‌شود)، در وجه پژوهشکده بپردازد.
7-3 هرگاه امانت‌گيرنده به مدرکي خسارت وارد نمايد و خسارت وارده باعث غيرقابل استفاده شدن منبع گردد، بايستي طبق تبصره بند فوق عمل کند در غير اين‌صورت کتابخانه ميزان خسارت وارده را تعيين و به امانت‌گيرنده اعلام مي‌نمايد.

تبصره 1: باز نمودن صحافي کتاب به هر منظور، به منزله خسارت غيرقابل جبران تلقي مي‌گردد و جريمه آن با مفقود شدن منبع يکسان است.

7-4 در صورت عدم پرداخت خسارات وارده، جريمه و جبران خسارات از طريق واحد امور اداري پيگيري و مبلغ خسارت از فيش حقوقي عضو کسر مي شود.

7-5 خارج نمودن منابع کتابخانه بدون رعايت مقررات مربوط به امانت منابع، تخلف محسوب مي‌شود. کتابخانه پس از ابطال عضويت، متخلف را با رعايت آيين­ نامه تخلفات اداري کارکنان به مراجع ذي‌صلاح معرفي خواهد نمود .