معرفي کارمندان معرفي کارمندان

فاطمه نويدي
کارشناس مسئول کتابخانه
كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه تربيت مدرس

سوابق پژوهشي:

 

پايان نامه کارشناسي ارشد:

ارزيابي دسترس پذيري وب سايت وزارتخانه هاي ايران

کتاب­ها:

نظام­ هاي رتبه ­بندي دانشگاهي جهان.محمد حسن ­زاده، فاطمه نويدي. پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، 1392. تاليف.

منابع اطلاعاتي در حوزه علوم پزشكي.محمد حسن ­زاده، فاطمه نويدي. نشر كتابدار. 1390. تاليف

عصر اطلاعات و دولت دسترس‌پذير.محمد حسن‌زاده، فاطمه نويدي و سيد مهدي حسيني. نشر کتابدار. 1388. تاليف

مقدمه­ اي بر وب سنجي: تحقيقات کمي وب در علوم اجتماعي.محمد حسن‌زاده، فاطمه نويدي و سيد مهدي حسيني، نشر کتابدار، 1389. ترجمه

 

مقالات پذيرفته شده و  چاپ شده :

1.      حسن­ زاده،‌ محمد و نويدي، فاطمه (1389). مقايسه كاربرد انواع روش­هاي ارزيابي دسترس پذيري وب سايت ها (مطالعه موردي:‌ وب سايت وزارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران). فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات اطلاع ­رساني و کتابخانه­ هاي عمومي،  سال شانزدهم، شماره 61. تابستان

2.      نويدي، فاطمه (1389). مروري برروش­هاي ارزيابي دسترس­ پذيري وبگاه­ هاي دولتي. ويژه­ نامه دومين جشنواره ارزيابي وبگاه­ هاي دولتي (جايزه ملي وب). تير ماه

3.      نويدي، فاطمه (1389). روش­ شناسي عمومي ارزيابي وبگاه­ها. ويژه­ نامه دومين جشنواره ارزيابي وبگاه­هاي دولتي (جايزه ملي وب). تير ماه

4.      حسن ­زاده، محمد و نويدي، فاطمه (1388). مطالعه مقايسه­ اي دسترس­ پذيري وب سايت وزارتخانه­ هاي ايران بر اساس شاخص­ هاي کنسرسيوم وب جهان‌گستر و تجارب کاربران. فصلنامه علمي پزوهشي مطالعات تربيتي و روان شناسي. دوره دهم، شماره 2.

5.      حسن ­زاده، محمد، نويدي، فاطمه و زنديان، فاطمه (1388). بررسي دسترس‌پذيري وب سايت وزارتخانه‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران. فصلنامه كتاب، شماره 78. تابستان

6.       حسن ­زاده، محمد و نويدي، فاطمه (1387). چارچوب نظري براي مطالعه دسترس­ پذيري در وب سايت‌ها: ارتقاي وب سايت‌ها در راستاي دولت الكترونيك. فصلنامه كتاب، دوره نوزدهم،  شماره 76. زمستان

7.      نويدي، فاطمه (1386). اطلاع ­يابي و بررسي رفتار اطلاع­ يابي در محيط­ هاي جديد جستجو. ماهنامه الكترونيكي ارتباط علمي، دوره 7، شماره 1.

8.        نويدي، فاطمه (1383). معرفي استانداردهاي ACRL. ماهنامه كنكاش، دوره اول، شماره 1.

9.      نويدي، فاطمه (1383). معرفي پايگاه اطلاعاتي TOXLINEو TOXNET.  ماهنامه كنكاش، دوره اول، شماره 1.

10.  نويدي، فاطمه (1383). معرفي مختصري از كتاب­هاي مرجع لاتين. خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع­ رساني

11.  حسن­ زاده، محمد و زنديان، فاطمه و نويدي، فاطمه.بررسي سازگاري ميان كتاب‌هاي منتشر شده و مباحث آموزشي كتابداري و اطلاع رساني در مقطع كارشناسي در ايران. پيك نور علوم انساني،. (در نوبت چاپ).

12.  بررسي کارکرد دو روش "خودکار" و "تجارب کاربر" در ارزيابي دسترس‌پذيري وب سايت‌ها، (در دست بررسي)

 

مقاله چاپ شده در مجله علمي پژوهشي ISI:

Hassanzadeh, M & Navidi, F. (2010).Website Accessibility Evaluation Methods in action: a comparative approach. The Electronic Library. (ISI indexed journal), V28, N. 6.

 Hassanzadeh, M & Akhgar, Babak&Navidi, F. (2013). Integrating Knowledge and Science indicators (Kientometrics) towards a rational framework of investigations: a Comparative Approach.9th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 14th COLLNET Meeting.

 

مقالات در دست بررسي براي چاپ در مجلات علمي پژوهشي ISI:

Evaluation of accessibility of Iran ministries websites using automotive method and its Comparison with the results of users experience method(submitted).

 

همکاري در طرح­هاي پژوهشي:

1.      عضو تيم همکاري طرح "مميزي اخلاق در علم و فناوري". مجمع مميزي توسعه علوم، دبيرخانه توسعه علوم انساني، 1391.

2.      همکار طرح "مطالعه الگوي دستيابي و بهره­ برداري از اطلاعات الکترونيکي در ميان پژوهشگران ايران". محمد حسن­ زاده.

 

برگزاري کارگاه آموزشي:

-        برگزاري كارگاه آموزشي"درآمدي بر پورتال و بهره­ گيري بهينه از امکانات پورتال كتابخانه ديجيتال پژوهشکده "درپژوهشكده تحقيقات فضايي، 1390

-        ارائه مبحث" ضرورت وجود واژگان کليدي در نظام‌هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات و آموزش نحوه استفاده از اصطلاحنامه ناسا" در کارگاه آموزشي گزارش‌نويسي فني سازمان فضايي ايران، اسفند 1386

 

زمينه­ هاي مورد علاقه مطالعاتي:

1.      مديريت دانش و اطلاعات

2.      ذخيره و بازيابي اطلاعات

3.      ارتباطات علمي

4.      وب سنجي

5.      ارزيابي دسترس ­پذيري و کاربردپذيري وب سايت­ها

6.       پايگاه­هاي اطلاعاتي

7.      مديريت فناوري